top of page
shutterstock-1453240352-2-min-1620384734610_edited.jpg

Giải pháp của GoodTom

1

Xây dựng và chứng minh hệ thống nuôi tôm ưu.

Làm thế nào chúng ta có thể xây dựng một hệ thống canh tác ưu việt và đạt được hiệu quả tốt hơn so với các nông dân truyền thống?

 

Chúng tôi sẽ kết nối bốn điểm sau:
- Kinh nghiệm nuôi tôm thực nghiệm

- Công nghệ và kỹ thuật

- Thu thập và phân tích dữ liệu 

- Các bài nghiên cứu khoa học

image.png

Chúng tôi hợp tác với các công ty khởi nghiệp, công ty nông sản thực phẩm, chuyên gia nuôi trồng thủy sản, các nhà khoa học, kỹ sư và nông dân giàu kinh nghiệm để lên một bộ giải pháp kỹ thuật hiện đại.

Các điểm kỹ thuật khác biệt của GoodTôm:

  • Các công nghệ tái tuần hoàn và xử lý nước: đèn UV, MBBR (màng sinh học di chuyển)

  • Công nghệ xử lý rác thải lắng liên tục (24/7)

  • Giám sát nước toàn diện, thường xuyên (>15 thông số vật lý, hóa học và sinh học)

  • Tối ưu hoá kế hoạch sản xuất - 6 chu kỳ sản xuất mỗi năm trở lên 

  • Tái chế các phụ phẩm trong việc chăn nuôi

  • Phát hiện bệnh tôm tại chỗ

  • Sử dụng công nghệ để ước tính sinh khối

  • Thuật toán cho ăn chính xác

  • Áp dụng các phần mềm quản lí trang trại

Lưu ý: hầu hết các công nghệ này KHÔNG phải của chúng tôi; chúng tôi áp dụng công nghệ canh tác hiện đại từ các công ty khởi nghiệp/nhà cung cấp.

2

Áp dụng hệ thống GoodTôm
ở các trang trại khác

Chúng tôi sẽ nhân rộng phương pháp của mình ở các trang trại trên khắp Đồng bằng sông Cửu Long

Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao hiệu suất của các trang trại bằng cách áp dụng công nghệ cùng với qui trình chuẩn, dự theo các dữ liệu và khoa học tiên tiến nhất.

 
GoodTom sẽ xúc tác quá trình chuyển đổi của ngành Tôm ở Việt Nam để sản xuất hải sản chất lượng và bền vững ở một giá cả phải chăng.

Screenshot 2024-02-26 at 20.37.38.png
unnamed.jpg
unnamed (1).jpg

Tiến Độ 

GoodTôm bắt đầu hoạt động vào năm 2024, tại trang trại nuôi tôm rộng 2 ha ở

Bạc Liêu (Việt Nam).

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

unnamed.jpg
bottom of page