top of page
image.png

Dragos Mircea

Founder CEO

Dragos có kinh nghiệm 6 năm làm chuyên gia cố vấn cho Strategy&London. Là một chuyên gia về các ngành nghề sinh học, ông có kinh nghiệm làm việc cùng các công ti dược, công nghệ sinh học, và y tế lớn ở Châu Âu, Trung Đông, và Mỹ.  

Dragos lấy bằng MBA tại INSEAD vào năm 2022 và thành lập Good Tôm vào năm 2023, với mục tiêu

phát triển ngành tôm một cách

bền vững hơn. 

  • LinkedIn
image.png

Thanh Vo

Vận Hành & Phát Triển Kinh Doanh

Thanh từng là quản lí sản phẩm của một công ty cho một khởi nghiệp FoodTech ở Singapore và sáng lập Nourii, một agency xây dựng hiệu.

 

Thanh lấy bằng Thạc sĩ Kinh tế

Sinh học tại Đại học Edinburgh và

Lão khoa tại NTU (Singapore).

  • LinkedIn
image.png

Son Truong

Kỹ Thuật Viên Trưởng

Sơn từng đảm nhiệm các vị trí kỹ thuật tại các công ty nuôi trồng thủy sản lớn như Bayer và Elanco. Sơn có nhiều kinh nghiệm quản lý trang trại nuôi tôm và trại giống ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

 

Sơn có bằng kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản tại Đại học Cần Thơ

  • LinkedIn

Cộng thêm 5 nhân viên tại trạng trại -

công nhân nông trại, kỹ thuật viên, kỹ sư

GoodTôm còn được hỗ trợ bởi 8 chuyên gia trong các lĩnh vực:

nuôi trồng thủy sản, công nghệ nông nghiệp, tài chính.

bottom of page